نحوه ملاقات زندانی توسط نامزد

سلام من نامزد یه زندانیم اگه بخوام نامه بگیرم ک برم زندان ببینمش چ مدارکی رو باید همراه داشته باشم ۱۸ سالم کامل نشده هنوز چند ماه دیگه کامل میشه

17 مرداد 1401 32

سلام .اگر باایشان عقد نموده اید وسند ازدواج دارید به استناد همان سند ازدواج وکارت ملی درخواست ملاقات از زندانی را به واحد اجرای احکام می دهید وپس از اخذ دستور قضایی به زندان مراجعه می نمایید امااگر عقد نکرده اید نسبتی بااو ندارید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی