سوال در خصوص قصور پزشکی

سلام وقت بخیر قصور پزشکی با ۳۰درصد منجر به فوت دیه کامل تعلق میگره یا ۳۰درصد ااز دیه

21 مرداد 1401 10

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی