رشوه

یکی از کارکنان اداره اصناف مسئول رسیدگی به پروانه کسب .پروانه اینجانب را ضبطکرده واز تاریخش گذشته و از من رشوه میخواهد .به مسئول اداره بازرگانی جریان را گفتماو گفت که ایشان در رشوه گرفتن سابقه دارد .الن این شخص دائما اینجانب را به دردسر می اندازه .من به کجا وبا چه موضوعی میتوانم شکایت کنم.تا زودتربه نتیجه برسد

05 مرداد 1399 69

سلام
کاربر محترم ابتدا طی شرحی موضوع را به اطلاع ریس اصناف شهرستان برسانید چون ریس اصناف ناظر و مسئول اداری کارکنان است اگر موثر نبود به حراست استانداری گزارش دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی