گروگان گیری وضـرب وشتم

چندی پیش یه عده خلافکارهمسرم رابه خانه کشانده اند دوروزنگهش داشتند وکلی هم زده بودند باشلاق وزنجیر وضعیت بدی داشت داستان این بودکه انگاریه نفری میره توخونه اینادزدی وچون فکرمیکردنداون اقارومیشناسه واسه همین شکنجه دادنش که جای اون طرف نشونشون بده „مارفتیم دادگاه شکایت کردیم اماچون شاهدنداشتیم کاری نتونستیم انجام بدیم اماالعان باگذشت ۵یا۶ماه کسانی هستندکه برای شهادت دادن بیایند„سوالی که دارم ایامیتوانیم بعداین مدت دوباره پرونده روبه جریان بندازیم؟ایاموفق میشویم د ضمن پزشک قانونی هم رفت منتظرجوابتان هستم

11 مرداد 1399 169

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی