بازخرید نمودن با ۲۰ سال سابقه

سلام ، شوهرم با ۲۰ سال سابقه بیمه و ۵۳ سال سن میتونه بازخرید کنه خودشو ؟ ایشون نقاش ساختمان هستن

24 مرداد 1401 18

بااحترام
کاربر محترم بازخرید با بازنشستگی متفاوت است اگر هر شخصی که اشتغال بکار دارد میتواند هر زمان خود را باز خرید نماید اما دیگر مستمری ماههانه ندارد اما با بازنشستگی هر ماه مستمری دریافت خواهد نمود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی