چرا مبالغ درخواستی وکلا در شروع کار متفاوت است ؟

چرا مبلغ در خواستی وکلا در شروع کار متفاوت است؟۵ میلیون ۱۰ میلیون ۵۰ میلیون ۶۰ میلیون!!!!!

23 مرداد 1399 83
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی