شکایت از اموزشگاه بابت کلاهبرداری

با سلام من به موسسه پول بابت اموزش دیپلم و صدور دیپلم داده ام ولی امروز به موسسه مراجعه کردم و بسته شده چطور میتونم شکایت کنم

10 مهر 1399 157

سلام
کاربر محترم مرجع صالح برای دیپلم مدارس تحت نظارت و دارای مجوز آموزش و پرورش هستند و موسسات مشغول آن نخواهند بود فلذا اگر موسسه ای که مشمول مجوز تا تحت نظارت نظام آموزشی نیستند حق آموزش یا صدور دیپلم را ندارند و اگر تبلیغات آنها در راستای اعطای دیپلم باشد مصداق کلاهبرداری خواهد بود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی