;
سوال حقوقی در مورد خیانت در امانت

سلام چند سال پیش وکالتنامه ای به شخصی در خصوص فروش چندقطعه باغ و ملکی داده بودم که در وکالتنامه قید شده بود( حتی به نام خود ) در حال حاضر متوجه شدم کلیه اموال را بدون پرداخت دیناری به نام خود به ثبت رسانده لطفا راهنمایی بفرمایید از چه طریقی میتوانم حق خود را پس بگیرم کیفری یا حقوقی سپاسگزارم از وقتی که میگزارید

08 آذر 1399 268

باسلام
هرچند شما با اعطای وکالت به فرد مورد نظر اختیار فروش مال هرچند به خود وکیل را داده اید ولی با باتوجه به عمومات قانون مدنی وکیل می‌بایست غبطه (منفعت) شما را رعایت می‌نمود و مال را به قیمت عرفی به خود واگذار کرده و صورت حساب را به شما تحویل مینمود
(مگر ‌شما اختیار فروش به هر مبلغ را نیز داده باشید) بنابراین شما می‌بایست دادخواست ابطال معامله را طرح نمایید. و درصورتی که به هر دلیل به نتیجه نرسید، دادخواست مطالبه خسارت مطرح نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی