آیا بیمه قصورات پزشکی چند سال گذشته را میدهد؟

با سلام و احترام، یه سوال از خدمتتون داشتم. پرستاری که چند سال پیش تحت پوشش بیمه بوده و مرتکب قصور شده امسال محکوم به پرداخت دیه شده ولی امسال تحت پوشش بیمه نیست. آیا بیمه دیه را پرداخت میکند؟

12 آذر 1399 192

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی