فروش سهام عدالت

با سلام آیا میتوان سهام عدالتی را که آزاد سازی نکرده ایم بصورت وکالتی بفروشیم؟

22 فروردین 1400 189

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی