نحوه تخلیه ملک بدون رابطه استیجاری چگونه است ؟؟

با تقدیم سلام،مستأجر با من تا ۸ تیر ۱۴۰۰ قرارداد داشته،با همسرش دچاراختلاف و فعلا جداگانه از وی زندگی می‌کند و با توجه به حدود ۳ماه عدم پرداخت اجاره و عدم توانایی در پرداخت اجاره ماه‌های بعد با امضای قولنامه در حضور ۲ شاهد در بنگاه با کسر بدهی از رهن، در ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ تسویه و کلیدها را تحویل داد ولی همسرش همچنان منزل را در تصرف نگه داشته و با وجود اطلاع‌رسانی با ارسال پیامک پاسخ نداده،تخلیه نمی‌کند و کلیدها را تحویل نمی‌ دهد،لطفا سریعترین راه برای تخلیه پیشنهاد بفرمایید. با سپاس.

07 فروردین 1400 188

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی