اثبات گزارش خلاف واقع پزشک چگونه است ؟

باسلام آیا میتونم از پزشکی قانونی به جرم گزارش خلاف واقع شکایت کنم ،؟

22 اردیبهشت 1400 244

سلام
کاربر محترم امکان طرح شکایت گزارش خلاف واقع وجود دارد ولی باید توجه داشته باشید که برای اثبات اینکه پزشک متخصص یا پزشک شاغل در پزشکی قانونی گزارش خلاف واقع به دادگاه داده نیاز به دلیل دارید در غیر اینصورت برای شکایت به علت فقد ادله اثباتی منع تعقیب زده میشود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی