آیا اعتیاد به مواد مخدر صنعتی جرم است ؟

سلام برای من حکم جلب برای مهریه صادر شده حالا میخواستم بدونم اگه دستگیر بشم و حکم زندان برای من صادر بشه و من اعتیاد به مواد مخدر صنعتی داشته باشم آیا مجازاتی برای استفاده از مواد مخدر برای من صادر میشه

01 تیر 1400 154

سلام
کاربر محترم صرف اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و یا غیر صنعتی جرم محسوب نمی شود زیرا قانونگذار در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر معتاد را فردی بیمار تلقی نموده فلذا در صورت بازداشت شما اعتیاد منجر به تشکیل پرونده اتهامی نخواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی