در صورت نداشتن گواهینامه و مخدوش نمودن پلاک خودرو مجازات آن چه می باشد ؟

بنده گواهی نامه ندارم وپلاکم مخدوش شده .ازمن شکایت شده کجاباید اقدام کنم ؟

10 تیر 1400 162

برابر با ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه، برای متخلف از ۶ ماه تا یک سال حبس در پی داردو پوشش پلاک جریمه ۶۰ هزار تومانی را در پی دارد و خودرو توقیف می‌شود و هم فرد متخلف به مقام قضایی معرفی می‌شود.همچنین برای رانندگی بدون گواهینامه برابر با ماده 723 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است ، بنماید و همچنین هر کس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی