مجازات رابطه نامشروع زن شوهر دار چیست ؟

رابطه نامشروع یکی از جرایم منافی عفت است که حتی برای شروع به تعقیب و رسیدگی به آن در محاکم کیفری  نیاز به شکایت  شاکی خصوصی ندارد چرا که رابطه نامشروع باعث از بین رفتن نظم عمومی و عفت عمومی می‌شود 
به موجب ماده630 قانون مجازات اسلامی هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

رابطه نامشروع چیست ؟

رابطه نامشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است 
اما همانطور که از عنوان آن بر می آید عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است لذا صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در خیابان و مکاتبه ، رابطه نامشروع به معنی یاد شده نیست (نظریه 3880/7 – 19/14/1381 اداره حقوقی قوه قضائیه)

شرایط تحقق احصان در زن و مرد مطابق ماده 226 قانون مجازات اسلامی:


الف: احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد در حالیکه بالغ و عاقل بوده با وی جماع کرده باشد و امکان جماع را با وی داشته باشد
 ب: احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالیکه بالغ و عاقل بوده با او جماع کرده باشد و امکان جماع را با شوهر داشته باشد

 مصادیق رابطه نامشروع زن شوهردار و مجازات آن :


در این نوع رابطه زن با تمایل خود اقدام به برقراری رابطه جنسی با مرد اجنبی میکند که در صورت دخول از قبل زنای محصنه محسوب می شود و به این گونه تعریف می شود که زمانی که بین زن و مرد به صورت حرام یک رابطه نامشروع و یا رابطه کاملی که منجر به دخول  شود، برای زن شوهر دار زنای محصنه است که مجازات آن مطابق ماده 225 سنگسار یا همان رجم می باشد.
در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه به این نحو عمل می شود:
الف: اگر جرم با بینه (شهادت شهود) ثابت شده باشد مرتکب اعدام می گردد 
ب: اگر جرم با دلیل غیر از بدنه اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد مرتکب ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود

موارد شرایط تحقق احصان در زنا:

 الف: فقط ازدواج دائم باعث تحقق احصان است بنابراین اگر شخصی همسر موقت داشته باشد محصن محسوب نمی شود
ب: فقط جماع  از طریق قبل باعث تحقق احصان است بنابر این جماع از طریق دبر باعث تحقق احصان نمی شود
پ: برای تحقق احصان بالغ بودن همسر شرط است ولی عاقل بودن وی شرط  نیست مثلاً اگر شخصی همسرش بالغ نشده باشد ولو اینکه دیگر شرایط وجود داشته باشد محصن محسوب نمی شود ولی اگر همسرش مجنون باشد در صورت وجود سایر شرایط محصن محسوب می‌شود
ت: برای تحقق احصان باید خود شخص در هنگام جماع با همسر عاقل و بالغ باشد بنابراین اگر فردی در حال جنون یا در حالی که نابالغ بوده است با همسر خود ما کرده باشد محسن محسوب نمی شود

نکته اینکه در مواردی که یکی از طرفین محصن بوده و دیگری محصن نباشد هر کدام به مجازات جرم خود محکوم می شود مثلا اگر مردی که غیر محصن است با زنی که دارای شرایط احصان است زنا کند مرد 100 ضربه شلاق و زن به مجازات رجم محکوم می شود.
همانطور که از موارد بالا مشخص است داشتن همسر تنها شرایط تحقق احصان نیست بلکه یکی از شروط آن است و علاوه بر داشتن همسر شرایط دیگری نیز لازم است، به عبارتی ممکن است شخصی دارای همسر باشد اما به دلیل عدم وجود سایر شرایط زنای وی زنای محصنه نباشد
لازم به ذکر است که در صورت جمع شرایط فوق الذکر ،شرط اول اثبات شرایط تحقق زنا بوده و به دادگاه و قاضی باید اثبات شود ، همچنین در صورتی که مردی در هنگام زنای محصنه همسر خود را به قتل برساند باید مدارک کافی برای اثبات جرم را به دادگاه ارائه دهد
نکته بسیار مهم اینکه این مورد در خصوص فریب در برقراری رابطه جنسی نیز صادق است و معمولاً قاضی نمی تواند از زن بیشتر از هجده سال که دارای همسر است بچذیرد که بدون میل خود و به صورت فریب رابطه جنسی بر قرار نموده است 

مجازات رابطه نامشروع زن شوهر دار چیست ؟

همانطور که در بالا اشاره شد مجازات زنی که دارای همسر با شرایط گفته شده می باشد اگر رابطه نامشروعی با فرد اجنبی بر قرار نموده و مصادیق ذکر شده در خصوص زنا به آن صدق کند:
مطابق ماده 225 قانون مجازات اسلامی حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم بابینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد
مطابق ماده ۶۳۷  قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود
اگر عمل حرامی که مرتکب آن را انجام داده و دارای کیفر نباشد ولی عنف عمومی را جریحه دار کند مرتکب به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد
و در آخر جوازی که قانون گذاز به مردانی که همسرشان را در لحظه وقوع زنا با مرد اجنبی مشاهده کند  داده است که  بر اساس ماده 630 قانون مجازات اسلامی هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‏تواند در همان حال آنان را به قتل برساند  لذا قتل در هنگام رابطه نامشروع زن شوهردار (زنا) برای شوهر محکومیت  اعدام نخواهد داشت و در صورتی که جلوی چشم شوهر به همسر ، تجاوز صورت بگیرد می‌تواند متجاوز را به قتل برساند


موارد خروج زن و مرد از احصان چیست ؟

مطابق ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی اموری از قبیل مسافرت ،حبس ،حیض ،نفاس، بیماری مانع از مقاربت ، یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز  و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند
مصادیق مذکور در ماده ۲۲۷ حصری نیستند بنابراین هر امر دیگری که مانع از مقاربت با همسر بشود باعث میشود زن یا شوهر از احصان خارج شوند

۵ / 4.75 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل