ورثه زن - تعیین همه وارثان اعم از شوهر، فرزندان و ...

موضوع حقوقی نوشته احمد جمشیدوند4 دقیقه
لوگوی وکیلوند
ورثه زن - تعیین همه وارثان اعم از شوهر، فرزندان و ...
تصویر مقاله

فهرست عناوین مقاله

اشتراک گذاری مقاله:

ورثه زن

وقتی زنی از دنیا می رود (فوت کند)، شوهرش معمولاً وارث اصلی است. با این حال، سایر خویشاوندان نسبی او مانند والدین و فرزندان او نیز امکان دریافت ارث را دارند. در صورت عدم نبود والدین و فرزندان، وراث واجد شرایط بعدی در صف بررسی خواهند شد. در صورت فوت زن بدون فرزند و فرزند دار، ابتدا سهم الارث شوهرش تقسیم می شود و سپس، سهم پدر و مادر و فرزندان او تخصیص می یابد. اگر زن فوت شده فرزند یا پدر و مادری نداشته باشد، ارث به وراث طبقه دوم و سوم منتقل می شود.

 

 

مشاوره حقوقی آنلاین وکیل وند

هنگامی که شخصی فوت می کند، ورثه او حق دارند سهم الارث خود را از اموال باقی مانده دریافت کنند. با این حال، قبل از تقسیم سهم الارث بین ورثه، مهم است که هزینه های مربوط به دفن را از اموال شخص متوفی تأمین شود. ضمناً در صورتی که متوفی وصیت مالی داشته باشد، باید بر اساس آن وصیت عمل شود. پس از رفع این تعهدات اولیه، مابقی دارایی را می توان بین وراث قانونی تقسیم کرد.

بدیهی است که تقسیم ارث بین ورثه از قواعدی است که در قانون مدنی با رعایت موازین اسلامی بیان شده است. این قوانین نحوه تقسیم ارث را با توجه به عوامل مختلفی از جمله اینکه زن متوفی دارای فرزند بوده یا نه، تعیین می کند. وراثی که از او ارث می برند بسته به این شرایط متفاوت خواهد بود. بعلاوه، سهم الارث ورثه بسته به اینکه آیا فرزند دارند یا اینکه زن بدون فرزند است، ممکن است متفاوت باشد.

در ادامه این مقاله به مسئله ارث در هنگام فوت زن می پردازیم. به طور مشخص، حقوق ارث را در دو حالت بررسی خواهیم کرد: زن دارای فرزند و زن بدون فرزند. ما بررسی خواهیم کرد که در هر مورد چه کسانی حق دارند از دارایی او ارث ببرند و در مورد تقسیم مربوط به ارث بحث خواهیم کرد.

 

در صورت فوت زن چه کسانی ارث می برند

قانون مدنی قوانین جامع و مفصلی را در مورد روند ارث از شخص متوفی ارائه می کند. ارث بردن عبارت است از: ترکه متوفی بین وراث حق پس از پرداخت بدهی ها و دیون معوق و برآورده شدن خواسته های مشخص شده متوفی در وصیت او. ترکه خالص بین وراث بر اساس نسبتی که با متوفی دارند و طبق مقررات قانونی مربوط تقسیم شود.

 

 

یقیناً سؤالاتی مطرح می شود که در صورت فوت زن چه کسی ارث می برد؟ و در صورت فوت مرد چه کسی ارث می برد؟ در این مقاله، به حقوق ارث و کسانی که از زن متوفی ارث می برند، می پردازیم. 

برای پرداختن به مسئله ارث در صورت فوت زن، باید به چند نکته کلیدی توجه کنیم. در قانون مدنی دو نوع رابطه توارث بر اساس خویشاوندی برقرار می شود: توارث بر اساس قرابت سببی یا خویشاوندنی و توارث بر اساس خویشاوندی نسبی. توارث خویشاوندی زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی از دنیا برود و همسر او مستحق ارث بردن از او باشد. در نتیجه اگر زنی فوت کند و شوهر داشته باشد، شوهر طبق مقررات قانون از او ارث می‌برد که بسته به بچه‌دار بودن یا نداشتن زوجه متفاوت است.

علاوه بر این، افرادی که خویشاوندی نسبی یا رابطه خونی با متوفی دارند نیز می توانند تا حدی ارث ببرند. قانون مدنی یک چارچوب جامع برای تعیین طبقات و درجات ارث فراهم نموده است. که بر اساس آن در صورت مرگ یک زن خویشاوندان نسبی، شامل سه طبقه از بستگان می باشد که می توانند از او ارث ببرند. هر طبقه بر طبقه بعدی اولویت دارد، به این معنی که اگر وارثی در طبقه اول وجود داشته باشد، وارثان طبقه دوم و به همین ترتیب طبقه سوم به ارث نخواهند برد.

طبقه اول ورثه شامل والدین ( پدر و مادر )، فرزندان و نوه های متوفی می شود. در صورت عدم وجود وراث از طبقه اول، طبقه دوم ارث شامل پدربزرگ و مادربزرگ، خواهر و برادر متوفی و ​​فرزندان آنان است که واجد شرایط ارث از متوفی هستند. در نهایت طبقه سوم ورثه شامل عموها و عمه ها و عمه های متوفی به همراه فرزندان می باشد که در صورت عدم وجود وراث واجد شرایط از طبقه اول و دوم ارث می برند. 

در خاتمه، هنگام پرداختن به مسئله ارث پس از فوت زن، مهم است که تقسیم ارث بر اساس طبقات و درجات تعیین شده در نظر گرفته شود. اما یک جنبه قابل توجه در تقسیم ارث زن متوفی این است که شوهر او نیز در صورت داشتن همسر مستحق ارث است. شایان ذکر است که این امر زمانی اعمال می شود که رابطه زناشویی بین زن و شوهر، از نوع ازدواج دائم باشد. بنابراین، حقوق ارث هم خویشاوندان نسبی زن متوفی و ​​هم به شوهر او می شود.

هنگامی که یک زن فوت می کند، میزان ارث شوهرش بسته به اینکه ایا او بچه دارد یا نه، متفاوت است. اگر زن شوهر داشته باشد اما فرزندی نداشته باشد، شوهرش یک دوم ترکه زن را به ارث می برد. با این حال، اگر زن علاوه بر شوهرش فرزند داشته باشد، یک چهارم ترکه به شوهر اختصاص داده می شود، در حالی که بخش باقی مانده بین سایر وارثان زن تقسیم می شود. مهم است که توجه داشته باشید که اگر زن به جز شوهرش و خویشاوند سببی دیگری نداشته باشد، کل ترکه را شوهر به ارث می برد.

 

حتما بخوانید: تقسیم ترکه چیست؟

 

تقسیم ارث در صورت فوت یک زن بدون فرزند

در بخش قبل، بحث کردیم که چه کسی در هنگام فوت یک زن ارث می برد. همانطور که گفته شد، در صورت فوت زن، شوهر و ب خویشاوندان نسبی او هر دو می توانند مشمول دریافت ارث او شوند، مشروط بر اینکه شرایط قانونی لازم را داشته باشند. با این حال، در این قسمت، ما قصد داریم به این سؤال بپردازیم که اگر زنی بدون فرزند فوت کند، چه کسی ارث می برد؟

هنگام در نظر گرفتن اینکه چه کسی در صورت فوت یک زن ارث می برد، تعیین اینکه آیا او دارای همسری است که بازمانده است یا خیر، مهم است. اگر زن فوت شده فرزندی نداشته باشد، اولین قدم این است که مشخص شود آیا او دارای شوهر دائمی و قانونی بوده است یا خیر. در چنین حالتی همسر او مستحق ارث یک دوم از ترکه زن خواهد بود و مابقی این ترکه به طبقات و درجات ارث بین خویشاوندان نسبی تقسیم می شود.

در این صورت، اگر زن متوفی فرزندی نداشته باشد و همسری نداشته باشد، یک دوم از باقی ترکه زن به والدین او اختصاص می‌یابد. پدر و مادر این دارایی را بین خود تقسیم می کنند به طوری که مادر یک سوم سهم ارث مادر را از فرزند متوفی خود می گیرد و پدر دو سوم ارث را از دختر متوفی خود می گیرد.

اما گاهی ممکن است زنی همسری نداشته باشد و یا شوهرش فوت کرده باشد و فرزندی نداشته باشد. در چنین شرایطی تمام ارث زن متوفی به پدر و مادرش می رسد. والدین نیز به نوبه خود سهم الارث را بین خود تقسیم می کنند، به طوری که مادر دو قسمت و پدر یک قسمت دریافت می کنند. اما اگر زن متوفی فقط پدر یا فقط مادر داشته باشد، آن پدر و مادر مستحق ارث کل ترکه زن متوفی خواهند بود.

لازم به ذکر است که اگر زن متوفی همسر یا فرزندی نداشته باشد و پدر و مادر او نیز فوت کرده باشند، تقسیم ارث بر عهده وراث طبقه دوم است. این شامل پدربزرگ و مادربزرگ و همچنین خواهران، برادران و فرزندان آنها یا (فرزندان ایشان) زن متوفی می شود. در صورت عدم وجود وراث واجد شرایط از طبقه دوم، ارث به وراث طبقه سوم منتقل می شود. با این حال، اگر هیچ وارث مناسبی از طبقه دوم یا سوم یافت نشود، ترکه زن؛ ترکه متوفی بلاوارث خواهد شد.

 

ورثه زن - وکیل وند

 

در صورت فوت زن فرزند دار چه کسانی ارث می برند

در قسمت قبل به موضوع ارث در صورت فوت زن، از جمله سولاتی که او فرزندی دارد یا ندارد، پرداختیم. همانطور که قبلا ذکر شد، زمانی که یک زن فوت می کند، شوهر بازمانده او معمولا ارث دریافت می کند. اما اگر زن متوفی خویشاوندان نسبی مانند والدین یا فرزندان در سلسله طبقات ارث داشته باشد، آنها نیز به همراه همسر واجد شرایط ارث می شوند. حال بیایید به این سؤال بپردازیم: اگر زنی دارای فرزند فوت کند، چه کسانی ارث می برد؟

هنگام بررسی موضوع ارث در صورت فوت زن با فرزندان، توجه به این نکته ضروری است که سهم الارث شوهر در مقایسه با حالتی که زن فرزندی ندارد، کمتر خواهد بود. به این معنا که اگر زن دارای فرزند فوت کند، سهم الارث شوهرش یک چهارم ترکه او خواهد بود. پس از تخصیص سهم شوهر، نوبت به تقسیم باقی مانده ارث بین سایر وراث از جمله فرزندان می رسد. این امر مستلزم تعیین سهم الارث از پدر از فرزنذ و نیز سهم ارق مادر از فرزند است. اما اگر زن متوفی شوهر نداشته باشد، ترکه بین سایر خویشاوندان زن تقسیم می شود.

اگر زن متوفی فقط فرزند داشته باشد، تمام ترکه باقی مانده به فرزندان تعلق می گیرد. در مواردی که زن متوفی چند فرزند داشته باشد، تقسیم ارث از الگوی خاصی پیروی می کند. این اموال بین فرزندان به گونه ای تقسیم می شود که هر پسر دو برابر هر دختر ارث می برد. با این حال، اگر زن متوفی علاوه بر همسر و فرزندان، والدین داشته باشد، روند کمی پیچیده‌تر می‌شود. پس از کنار گذاشتن سهم الارث شوهر، هر یک از والدین حق دریافت یک ششم ترکه را دارند. بخش باقی مانده از دارایی به فرزند یا فرزندان تقسیم می شود و پسران دو برابر دختران ارث می برند.

 

احکام ارث شوهر از زن

در صورت فوت زن بدون فرزند 50 درصد از اموال او به شوهرش ارث می رسد. اگر زن وارث دیگری مانند پدر و مادر نداشته باشد، باقیمانده اموال او نیز به شوهر منتقل می شود. اما اگر زن فوت کند و فرزندانی از خود به جای بگذارد، سهم شوهر از دارایی زن به یک چهارم اموال کاهش می یابد. در نتیجه اگر شوهر تنها وارث زن باشد، کل ترکه به او ارث می‌رسد. از سوی دیگر، اگر زن تنها وارث شوهر باشد، تنها یک چهارم اموال او را به ارث می‌برد و مابقی آن در حاکمیت دولت قرار می گیرد.

اشتراک گذاری مقاله:

آخرین مقالات منتشرشده

عواقب شکایت از کارفرما

محمدرضا امانی

در بسیاری از مواقع، کارفرمایان به دلایل مختلف از جمله عدم آگاهی به قوانین، سوء استفاده از ...
تحصیل مال از طریق نامشروع

نازنین نبی زاده

تحصیل مال از طریق راه ‌های نامشروع یک مسئله اجتماعی و حقوقی جدی است که به وضوح با اصول اخل...
منظور از کیفر خواست

محمدرضا امانی

وقوع جرم، چه سرقت باشد، چه کلاهبرداری و یا هر مورد دیگری، تجاوزی به نظم عمومی و حقوق افراد...
ماده ۱۰ قانون مدنی چیست؟

نازنین نبی زاده

قانون گذار با درایت و آگاهی از تحولات و پیچیدگی‌ های روزافزون روابط بشری، ماده ۱۰ را در هم...
عواقب شکایت از قاضی

نازنین نبی زاده

قاضی به عنوان رکن اساسی در دستگاه قضایی، نقشی محوری در برقراری عدالت و رسیدگی به دعاوی و م...
ماده 630 قانون مجازات اسلامی چیست؟

علیرضا فضلی

این ماده به موضوع حق دفاع مشروع در برابر خیانت زناشویی پرداخته و به شوهر اجازه می ‌دهد که...

آخرین مقالات منتشرشده

عواقب شکایت از کارفرما

محمدرضا امانی

در بسیاری از مواقع، کارفرمایان به دلایل مختلف از جمله عدم آگاهی به قوانین، سوء استفاده از ...
تحصیل مال از طریق نامشروع

نازنین نبی زاده

تحصیل مال از طریق راه ‌های نامشروع یک مسئله اجتماعی و حقوقی جدی است که به وضوح با اصول اخل...
منظور از کیفر خواست

محمدرضا امانی

وقوع جرم، چه سرقت باشد، چه کلاهبرداری و یا هر مورد دیگری، تجاوزی به نظم عمومی و حقوق افراد...
ماده ۱۰ قانون مدنی چیست؟

نازنین نبی زاده

قانون گذار با درایت و آگاهی از تحولات و پیچیدگی‌ های روزافزون روابط بشری، ماده ۱۰ را در هم...
عواقب شکایت از قاضی

نازنین نبی زاده

قاضی به عنوان رکن اساسی در دستگاه قضایی، نقشی محوری در برقراری عدالت و رسیدگی به دعاوی و م...
ماده 630 قانون مجازات اسلامی چیست؟

علیرضا فضلی

این ماده به موضوع حق دفاع مشروع در برابر خیانت زناشویی پرداخته و به شوهر اجازه می ‌دهد که...

مشاوره حقوقی آنلاین وکیل وند

در هر ساعت از شبانه روز و در هفت روز هفته می توانید با به صورت تلفنی و متنی از وکلای وکیل وند مشاوره دریافت کنید.

پشتیبانی و راهنمای خدمات: 91017949-021

شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 الی 17

دیدگاه کاربران

نظر و دیدگاه خود را در مورد این مقاله با ما در میان بگذارید.

0 کاراکتر

خدمات حقوقی وکیل وند

وکیل وند طیف گسترده ای از خدمات حقوقی را در قالب های مختلف به شما ارائه می دهد، از جمله:

  • مشاوره حقوقی متنی و تلفنی در زمینه های مختلف
  • تنظیم و نگارش دادخواست، لایحه و سایر اوراق قضایی
  • وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری
  • انجام امور قراردادها
  • و سایر خدمات حقوقی