آیا همسر میتواند در اختلاف خانوادگی شرط بگذارد

من و همسرم دچار اختلاف شدیم و رفتیم دادگاه خانواده و بعد من شرط گذاشتم که اگر آقا جهاز و خانه ی در شان و منزلت من بگیرد من برمیگردم ،او هم قبول کرده اما شرط گذاشته که مهرم را عندالاستطاعه کنم و چند شرط خانوادگی دیگر ،آیا ایشون میتونن شرط بزارن ؟

30 بهمن 99 143
با سلام ،چنانچه قصد صلح و سازش دارید از هر دو طرف امکان گذاشتن شرطوجود خواهد داشت اما شروط نباید باطل و غیر مجاز باشد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید