برقراری مستمری برادر شهید برای خواهر

دررابطه با حقوق برادرشهید به خواهرمطلقه کلی دوندگی کردیم و بارها و بارها به بنیادشهید رفتیم ولی اخرش گفتن اگه تاریخ طلاق بعدازفدت پدرومادر باشه حقوق وصل نمیشه. یعنی هیچ راهی نداره؟وکیل میتونه وصل بکنه؟

27 تیر 1400 149

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی