ایا تخریب دیوار و درخت دیگری جرم است ؟

سلام ، بنده زمین مسکونی در روستا بصورت قانونی تصرف نمودم و زمین را دور تا دور سنگ چینی و یک نخل ۲ساله در آن کشت کردم ، حال اگر فردی بصورت تعمد سنگ چینی منو تخریب ویا به نخلی که کاشتم آسیب برساند چه جرمی را مرتکب شده است...باتشکر

05 مرداد 1400 139

سلام
کاربر محترم در فرض سوال حتی چنانچه تصرفات شما غیر قانونی هم بود ولی چون مالک دیوار و درخت هستید هیچ شخصی حق تخریب اموال شما را ندارد و مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی