تعیین میزان نفقه توسط کارشناس

نفقه من طبق قانون که ۶ سال ازدواج کردم و فرزندی ندارم و خانه دار هستم چقدر است ؟؟ سنم ۳۶ سال و شغل همسرم ازاد

06 مرداد 1400 86
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی