در صورت اینکه ملک بنده توسط ارگانی تصرف شود چه اقدامی می توانم انجام دهم؟

سلام ودرود سال ۹۱ما زمینی از فردی قولنامه گرفتیم حالا امسال نیروی انتظامی میگن اونجا دست گذاشته ودیوارکشی کرده که مال منه اما تابلویی چیزی نزده که مال اونه یانه

08 مرداد 1400 72

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی