;
در صورت اینکه ملک بنده توسط ارگانی تصرف شود چه اقدامی می توانم انجام دهم؟

سلام ودرود سال ۹۱ما زمینی از فردی قولنامه گرفتیم حالا امسال نیروی انتظامی میگن اونجا دست گذاشته ودیوارکشی کرده که مال منه اما تابلویی چیزی نزده که مال اونه یانه

08 مرداد 1400 23

می توانید با مدارک و مستندات مالکیتی که در اختیار دارید نسبت به طرح دعوی تصرف عدوانی از طریق دادگاه محل اقدام نمایید.

سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی