مقداری پول برای سرمایه گذاری قرض کردم

سلام روز بخیر.. من در سال ۹۶ برای سرمایه گذاری سی و شش میلیون پانصد هزار تومان از دوستم گرفتم و فقط ماه اول یک میلیون پرداخت کردم.. الان باتوجه به این تایم که گذشته من چقدر باید پرداخت کنم.

نظر سوال کننده به پاسخ:
من متوجه نمیشم.. توافق ما همکاری بوده.. و در سود شریک باشیم.. الان که ضرر بوده طرف مقابل میگه من کاری ندارم.. من نمیدونم چقدر باید پرداخت کنم.
19 مرداد 1400 82

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی