دعوای الزام به فک پلاک توسط فروشنده درکدام شهرمطرح بشه

سلام.من ساکن تهرانم و یک دستگاه موتورسیکلت حدود ۸سال پیش که به نامم بود را فروختم و طی خرید و فروش در این مدت توسط اشخاصی، حال وسیله دریکی از استانهای غربی کشور است و میخوام طرح دعوای توقیف وسیله و الزام به تعویض پلاک کنم. آیا در تهران میتونم شکایت کنم یا باید برم اون استان که وسیله الان اونجاست؟

28 مرداد 1400 81

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی