تخلف وکیل در انجام وظیفه

با سلام بنده وکیل گرفتم برای خودرو مصادره.ولی ایشان با نوشتن اجاره نامه دروغ باعث شد من ضرر کنم

01 شهریور 1400 71

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی