ایا تصویر سند جعلی قابل تعقیب کیفری است ؟

سلام، آیا یک دانشگاه می تواند با ارائه کپی عادی از یک مدرک جعلی (که وجود خارجی ندارد و سالها پیش امحا شده) شکایت کیفری از کسی که نامش در مدرک هست بکند؟

06 شهریور 1400 70

سلام
اولا : با گذشت مدت طولانی که بیان داشتید بر فرض وجود اصل مدرک موضوع مشمول مرور زمان است
ثانیا : مادامی که اصل و یا تصویر مصدق سند مجعول ارایه نشود شامل اتهام جعل نخواهد بود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی