مستمری بازماندگان وحقوق ودستمزد

سلام پدرم جانباز بودن فوت شدن حقوق به مادرم میرسه الان یه معوقه حقوق براشون واریز شده من و خواهرم می خواستیم بدونیم ایا از اون معوقه چیزی سهم ما نمیشه چون همش یکجا به حساب مادرم ریخته شده و شاید ایم معوقه از زمانی که پدرم زند بود باشه

09 شهریور 1400 77

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی