نحوه تنظيم وكالتنامه از سوي وكيل؟

با سلام آیا شما امکان اخذ وکالت از بیمار در بیمارستان را دارید؟ سپاسگزارم

17 شهریور 1400 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی