فردی به بنده تهمت سرقت گوشی تلفن همراه در باشگاه را زده می توانم از ایشان شکایت نمایم.

سلام هفته گذشته از باشگاه یک گوشی دزدیده شده بعد یک هفته فردی که گوشیشو گم کرده با پنج نفر بندرو تهدید کردن و تهمت دزدی زدن و مستقیم بهم گفتن که گوشیو تو برداشتی من برای پیگیری چیکارایی باید بکنم و ایا اصلا پیگیریش فایده ای داره (در ضمن دو تا شاهد قطعی دارم و یه شاهدی که از شهادت دادنش مطمعن نیستم)

19 شهریور 1400 66

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی