عدم پرداخت وجه چک در معامله و دریافت خسارت

عدم پرداخت چک از بابت فروش خانه از طرف خریدار .در مشاور املاک قرارداد نوشته شده و مقدار از وجه معامله دریافت شده و قید شده در صورت کوتاهی پرداخت ۲۰۰میلیون خسارت

19 شهریور 1400 63

با سلام در فرضی که در قرارداد مقرر شده باشد که اگر صادر کننده در وقت مقرر چک صادره را تادیه ننماید دارنده چک فقط میتواند وجه آن را مطالبه نماید در مانحن فیه برای عدم پرداخت مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان وجه التزام عدم پرداخت در نظر گرفته شده است در صورت عدم پرداخت چک علاوه بر مبلغ مندرج در آن مبلغ ۲۰۰ میلیون نیز قابل مطالبه میباشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی