پرداخت چک توسط شخص ثالث

سلام از شخصی طلب داشتم که چک به من داده مقدارچک ۴۰ ملیون تومان است و ده تومن این چک رو از کارت شخص ثالث که من نمیشناسم بحساب من واریزشده الان اون شخص ثالث مدعی شده که به من قرض الحسنه داده بوده وشکایت کرده من چه دفاعی میتونم داشته باشم

21 شهریور 1400 225

با سلام در مقام دفاع از شکایت شخص ثالث بایددلایلی مبنی بر اینکه پرداخت وجه توسط وی در قبال چک بوده است را به دادگاه ارائه دهید ومیتوانید صادر کننده چک را به عنوان ثالث به دادرسی دعوت کنید در غیر این صورت در صورت محکومیت باید مبلغ پرداختی را به ثالث پرداخت نمایید و سپس طی دادخواست جداگانه وجه چک فوق را مطالبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی