انحصار وراثت و ثلث ما ترک متوفی

باسلام سه فرزند پسر و یک همسر ورثه خانه پدری هستند و انحصار وراثت نیز انجام شده یک نفر از وراث درخواست فروش سهم خود را دارد اما بدلیل اینکه اعتیاد به مصرف مواد دارد قطعا پول حاصل را به باد می دهد که موجب نگرانی خانواده است چطور می توان از طریق قانونی مانع شد؟ ضمنا پدر خانواده قبلاً فوت به صورت لفظی از وارث بودن مادر خانواده در کل دارایی بعد از فوت خود بارها اذعان داشته که غیر از همین پسر بقیه نیز مشکلی در این زمینه ندارند آیا میشود به این وسیله خانه را به نام مادر زد؟

24 شهریور 1400 73

سلام، شما نمیتوانید احد از وراث را از سهم الارث محروم کنید اما اگر درجه اعتیاد بقدری شدید باشد که با تشخیص دادستانی و دادگاه ذیصلاح شخص مورد نظر نیاز به تعیین قیم داشته باشد موضوع متفاوت خواهد بود.
در مورد انتقال ملک به نام مادر ، اگر وصیت نامه ای وجود دارد فقط تا ثلث قابل تنفیذ خواهد بود و اگر یکی از وراث تنفیذ نکند سهم او از ثلث اخذ خواهد گردید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی