استفاده از کپی وکالت نامه

سلام یک سوال داشتم از حضورتون اینکه با کپی وکالت نامه میشع نقل و انتقالی صورت بگیره یا حتما اصل وکالت باید باشع ؟

24 شهریور 1400 97

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی