دریافت دو مستمری هم زمان

سلام.ایا مادری که از شوهر فوت شده خود حقوق مستمری میگیرد ایا می تواند حقوق فرزند فوت شده خود را هم دریافت کند؟

30 شهریور 1400 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی