تخلف دانشگاه از رای دیوان عدالت اداری

سلام من دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد هستم در دانشگاه آزاد دانشجویان ملزم به چاپ مقاله برای دفاع هستند و ۶ ماه پیش دیوان عدالت اداری بندی را که مربوط به چاپ مقاله است را باطل کرده (در آیین نامه ی وزارت علوم) ولی دانشگاه آزاد قبول نمی کنه راهی برای الزام آنها است ؟ با وجود اینکه در دانشگاه دولتی فقط با پذیرش مقاله می توان دفاع کرد

31 شهریور 1400 63

بااحترام
کاربر محترم شما میتوانید ازشخص متخلف در دانشگاه باعنوان سرپیچی از دستور قضایی طرح شکایت نمایید یا از رئیس دانشگاه تا دردادگاه رسیدگی و رای مقتضی صادر تا مشک شما مرتفع گردد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی