وصول چک بلامحل بدون جلب

با سلام مدت چهار سال است چک بلامحل به من داده اند و با وجود حکم جلب سیار هنوز موفق به دستگیری طرف مقابل نشده ام چه راه کاری پیشنهاد می کنید؟ با تشکر

31 شهریور 1400 68

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی