حضانت فرزند قبل رشد توسط مادر

نظره قانون در مورد خانمی که قبل از طلاق و بدون داشتن حق حضانت و بدون اطلاع و اجازه همسر و قبل از سن رشد فرزند دختر را با خود از محل زندگی مشترک بع شهرستان ( محل زندگی پدرش ) میبرد ( تغییر محل زندگی )

01 مهر 1400 69
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی