ایا جرم جعل بااستنادبه کپی غیرمصدق وشهادت شهوداثبات می شود؟

درجرم جعل با استناد به كپي غير مصدق و شهادت يك مردشاهدكه عموي طرفين دعواست ايا جرم محرز ميشود؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
تا دادگاه و راي دادگاه مسلم نشود چطور نظر بدم؟اما سريع جواب دادند از اين نظر بسيار راضي هستم
01 مهر 1400 87

با سلام
رویه قضایی غالب کشور نظر دارد که جعل در اسناد غیر مصدق و استفاده از این اسناد جرم و قابل مجازات نیست مگر این که اعمال انجام شده مستقلاً قابل انطباق با ماهیت جرم دیگری باشد.
اگر در هنگام طرح شکایت و نیز مراحل تحقیقات مقدماتی ماهیت جرم را جعل و استفاده از سند مجعول تعیین کرده‌اید و بر این اساس مقام قضایی دادسرا اقدام به رسیدگی همان ماهیت نمود، دیگر نمی توانید در هنگام اعتراض به قرار منع تعقیب این ماهیت را تغییر دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی