;
دادگاه تجدید نظر حکم را تایید نموده

سلام من رو یک معامله مبلغ ۱۵ میلیون از یک نفر طلبکارم در دادگاه هم محکوم شد و طرف اعتراض کرد ولی الان دوباره قاضی دادگاه تجدید نظر نوشته با رد دادخاست تجدید نظر نامبرده دادنامه تجدید نظر خاسته را عینا تاید و استوار میداند و حکم قطعی است . این ب چه معناست؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
اقا فداتون بشم ک انقد ب فکر مردمین بخدا ادم امثال شمارو میبینه کیف میکنه پایدار و پاینده باشین مخصوصا جناب جمشید وند عزیز
03 مهر 1400 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی