فروش ملک مشاعی و عدم تنفیذ یکی از شرکاء

سلام ، قطعه زمینی موروثی را به صورت فضولی فروخته ام ، که حدود ده نفر ورثه به صورت موروثی مالک آن هستند ، نه نفر معامله را تنفیذ کرده اند و یک نفر از ورثه معامله فضولی را تنفیذ نکرده اند ، الان از لحاظ حقوقی چه اتفاقی می افتد ؟ آیا بنده می توانم نسبت به یک نفری که معامله را تنفیذ نکرده است مبلغ را به خریدار پس دهم ؟ آیا خریدار می تواند کل معامله را فسخ کند ؟

29 مهر 1400 63

سلام درود
کاربر محترم در صورت عدم تنفیذ معامله توسط شریک معامله نسبت به سهم ایشان باطل می شود و خریدار به استناد خیار تبعض صفقه می تواند نسبت به الباقی قرارداد نیز معامله را فسخ کنند
در صورت نیاز از مشاوره تلفنی استفاده کنید
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی