اقدامات دادورز در قبال اجرای نیابت

سلام 25درصد سهام شرکت سهامی خاص در ثبت شرکتها بنام بنده است و محکوم به پرداخت پول سهام شدم در اجرای احکام سهام رو بعنوان مال معرفی کردم و نیابت گرفتم برای شهری که کارخانه در آن واقع می باشد کارخانه کسی دیگری در آن مشغول است که میگوید من خریدم ه‍یت مدیره هم جوابگوی بنده نیست میخواستم بدونم داد ورز برای من چکار میتواند انجام دهد

نظر سوال کننده به پاسخ:
ممنون از اطلاعات مفید شما خیلی عالیه سایت واقعا خوبیه حتماً به دیگران پیشنهاد می کنم عالییییی
05 آبان 1400 65

با درود؛
کاربر محترم؛ با توجه به اینکه در سـئوال مطروحه؛ شـرکت شخص ثالث محسوب می‌گردد که مال موضوع توقیف نزد آن می‌باشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا.. اعلام می‌گردد، فلـذا در فرض مذکور، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.و دادورز مکلف است دستورات داده شده را عیـنا اجرا نماید و در صورت وجود ابهام و یا اقدام در چنین مواردی به دسـتور قاضی اجرای احکام مراتب را صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم شایسته به دادگاه اعطاء کننده نیابت منعکس نماید..
مضاف بر این؛ شما نیز در صورت ضرورت؛ می توانید علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود، مثل مطالبه سود، ابطال مصوبات به جهت عدم دعوت از شما بعنوان سـهامدار شرکت اقدام کنید..
مؤید باشـید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی