استفاده از گوشی بنده جهت فحاشی به شخص دیگر بنده جرمی مرتکب شدم

کسی سیم کارتش را بندازه داخل گوشی من به کسی بدوبیراه بگه اون طرف بره شکایت بکنه پای منم گیره چون گوشیم را دادم یا پای صاحب سیم کارت گیره سیم کارت اگر به اسمه خودش نباشه نمیتوانه شکایت بکنه

15 آبان 1400 79

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی