خسارات تأخیر تأدیه احکام صادره از اداره کار

با سلام بنده مرداد ماه سال ۹۹ از شرکت استعفا دادم و مهرماه همان سال بابت مطالبات مانده (عیدی ۹۹ ، حقوق مردادماه۹۹ و سنوات پایان کار بمدت ۳۷ ماه) به اراده کار شکایت نوشتم ، نهایتا بعداز حکم هیات تشخیص در اسفند۹۹ که شرکت به پرداخت مبلغ ۲۱،۵۰۰،۰۰۰ محکوم شد و حکم هیات اعتراض که مجدد شرکت به مبلغ ۲۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان محکوم شد و حکم جهت اجرا به اجرای احکام رفته ، ممنون میشم جهت شکایت خسارت تاخیر تادیه و نحوه اقدام راهنمایی بفرمایید(در صورت تعلق گرفتن تاخیر تادیه از کی تعلق میگیره؟) با تشکر

05 آذر 1400 26

با درود؛
کاربر محترم؛ از نظر رویه و قواتین جاری؛ احکام صادره از اداره کار مشمول خسارت تاخیر تادیه نمی باشد..
این نظریه بر اساس قانون کار و آئین نامه های جاری بوده، زیرا مرجع رسـیدگی مستقلاً بر اساس الزامی بودن قانون کار، اقدام به رسـیدگی کرده و با توجه به وجود قانون کار و آیین دادرسی کار، رسیدگی مستقل شبه قضایی در اداره کار بوده و در قانون مربوطه هیچگونه اشاره ای به خسارت تاخیرتادیه نشده و فقـط اجرای آن با مرجع قضایی بوده است..
بنابر ابن خسارت تاخیر تادیه شما به احتمال زیاد قابل مطالبه نخواهد بود، فلذا می توانید در اینخصوص آن هزینه هایی که جهت شکایت، متقبل شده اید، را از کارفرما بعنوان مطالبه ضررو زیان وارده مطالبه نمایید..
مؤید باشیدـ.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی