انتقال سند رسمی بدون تسویه مالیاتی

سلام درگیر واگذاری سه دانگ مغازه ی تجاری پدرم به نام خودم هستم .اما مالیات بر اجاره ی سال های پیش هزینه برداره برام .میتونم بدون پرداخت مالیات و یا تعویق انداختنش مغازه رو یک جوری به نام خودم بزنم یا وکالت حقوقی از پدرم بگیرم فقط برای مغازه؟

13 آذر 1400 79

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی