دريافت گواهی عدم حضور از دفترخانه

سلام برای 7/20 قرار دفترخانه داشتیم فروشنده نیومد امروز و فردا کرد من هم متاسفانه عدم حضور نگرفتم ... الان میشه عدم حضور گرفت؟

03 دی 1400 51

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی