جبران حقوق تضییع شده مستخدم

سلام اگر در مورد امور اداری شکایت مستخدم از طرف دیوان عدالت اداری پذیرفته شد . حقوق تضیع شده قبلی نیز احقاق میشود.؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
پاسخ واضح نیست.
03 دی 1400 24

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی