وکالت از ضامن و اقدام بجای وی

آیا می توان از ضامن وکالت گرفت و با وکالتنامه و فیش حقوقی ضامن کارهای اجرای حکم غیابی رو انجام داد؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
واقعا ممنون که به این سرعت پاسخ دادین
05 دی 1400 21

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا هیـچ منـع قانونی برای اخذ وکالت از ضامن و یا هر شخص دیگـری ندارید، فقـط وکالت کاری و یا تام الاختیار در همه ارگانها و نهادهای و ادارات کاربرد دارد، ولی برای امورات پرونده مطروحه در دادگاه مورد قبول واقع نمی شود و شما برای پیگیری اجراییه پرونده در مراجع قضایی، صـرفا می توانید اختیارات خود را به وکیل دادگستری توکیل نمایید..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی