دریافت وام از بانک و عدم پرداخت اقساط

با سلام یه نفر از بانک وام گرفته با اسم پدر من که بی سواده حالا اقساط وامو خودش نمیده و در ضمن هیچ گونه مدرکی از پدر بنده نداره‌ چکو سفته ‌‌قانومیچی میشه

20 دی 1400 31

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا وام گیرنده و ضامن متضامنا مسئولیت در پرداخت اقساط و دیرکرد و خسارت تأخیر در تأدیه در برابر بانک را دارند و بانک می تواند بطرفیت پدرتان و ضامن و یا ضامنین دادخواست حقوقی مطرح نموده و اصل وام به همراه سود و خسارت دیرکرد را از پدرتان و یا ضامنین مطالبه نماید..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی