اخذ تعهد در قبال فروش ملک

سلام من و خواهرم یک قطعه زمین ۱۰۰۰ متری را خریداری کردیم و هر کدام دارای سند تک برگ ۵۰۰ سهم مشاع از ۹۰۰۰۰ سهم هستیم. فروشنده زمین ،قبل از انتقال سند در دفترخانه از ما تعهد گرفته که هنگام فروش ۱۰۰۰ متر را به یک نفر بفروشیم و در زمین ساختمان مجزا نسازیم. آیا ما ملزم به رعایت این تعهد هستیم؟

20 دی 1400 19

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
با فروش و انتقال ملک،زمین یا...مالکیت ان ب شما منتقل شده و در قبال ملک خود صاحب اختیار خواهید بود چنین تعهدی حتی در صورت اخذ با اصل مالکیت شما و حقوق مالک درتضاد هست و وجاهت قانونی ندارد لذا ضمانت اجرایی نیز نخواهد داشت
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی