در چه صورتی فرد مشول رشوه و احکام ان می شود؟

نیروی شرکتی کارمند محسوب میشود؟و آیا شامل قانون رشوه میشود ؟ نیروی شرکت پیمانکاری که در مزایده به مدت یکسال با دستگاه دولتی قرارداد بسته است و در حال ارائه پشتیبانی رایانه ای آن دستگاه است .

20 دی 1400 30

با سلام
کاربر عزیز اگر شما مستخدم رسمی یا غیر رسمی دولت هستید، مشمول رشوه و احکام آن می شوید اما گر نیروی شرکت خصوصی هستید که با انعقاد قرارداد با شرکت دولتی، کارهای رایانه ای انها را انجام میدهید باید بگویم که شما مشمول رشوه نمیشوید. باید خاطر نشان کنم که در صورت ورود خسارت و ضرر به دستگاه دولتی یا خصوصی ای که برای آنها کار میکنید شما ملزم به جبران خسارت هستید.
موفق و موید باشید...

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی