همسرم حضانت فرزند مشترک را برای آینده تماما به بنده داده است آیا بعدا می تواند حضانت آن را از من میگیرد.

سلام شوهرم تعهد داده دفتر اسناد رسمی که (در آینده حضانت طفل مشترک را به همسرم خانم... واگزار میکنم) الان باردار هستم ودر حال طلاق هستیم فردا ادعایی نمیکنه بچه ازم ببره؟؟؟ الان حضانت بچه دست خودمه تا ابد ؟؟؟

20 دی 1400 16

در خصوص حضانت مادر تا ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن پدر. هر چند ایشان حضانت را در آینده به شما واگذار نموده ولیکن اگر مصلحت کودک اقتضا کند دادگاه حضانت را به طرف دیگر میدهد .

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی